#FunduszeEuropejskie

ADN Akademia Biznesu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Beneficjent projektu) realizuje projekt „Profesjonalne Kadry GOZ” numer FERS.01.03-IP.09-0092/23. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W jakim okresie realizujemy projekt

Projekt realizujemy w okresie od 01.03.2024 roku do 31.12.2026 roku.

Na jakim obszarze realizujemy projekt

Projekt realizujemy na terenie całej Polski.

Kto może przystąpić do projektu

  • Do projektu przystąpić mogą pracownicy i pracownice przedsiębiorstw – kadra zarządzająca, osoby bezpośrednio zaangażowane lub osoby, które planuje się zaangażować w proces planowania lub wdrażania rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej lub GOZ w danym przedsiębiorstwie.
  • Projekt zakłada objęcie wparciem 760 pracowników i pracownic z minimum 250 przedsiębiorstw. Do projektu mogą przystępować pracownicy i pracownice mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z obszaru całej Polski.
  • Ilość miejsc dla osób z dużych przedsiębiorstw jest ograniczona – na 760 osób przewidzianych do zrekrutowania w projekcie możemy przyjąć nie więcej, niż 304 pracowników/pracownic z dużych przedsiębiorstw.
  • W projekcie mogą również wziąć udział właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych.

Jaki jest cel projektu

Do 31.12.2026 roku chcemy, aby co najmniej 685 osób spośród zrekrutowanych do projektu i objętych wsparciem 760 pracowników i pracownic przedsiębiorstw nabyło kompetencje w zakresie planowania i wdrażania GOZ.

Co kryje się pod pojęciem GOZ (Gospodarka o obiegu zamkniętym)

Na to pytanie znajdziecie Państwo odpowiedź w zakładce O GOZ – zapraszamy do zapoznania się z tematem.

W projekcie zaplanowaliśmy realizację:

  • SZKOLEŃ
  • DORADZTWA POSZKOLENIOWEGO

Dzięki ankiecie badającej poziom wiedzy z zakresu planowania i wdrażania GOZ określicie Państwo poziom posiadanej już wiedzy w tym zakresie, co pozwoli nam dopasować poziom wsparcia do Państwa potrzeb.

Do wyboru będą trzy rodzaje ścieżek szkoleniowych różniące się od siebie poziomami zaawansowania.

Po zakończeniu ścieżki szkoleniowej każdy z uczestników i uczestniczek będzie mógł skorzystać z DORADZTWA POSZKOLENIOWEGO w wymiarze nie przekraczającym 10 godzin zegarowych doradztwa na jedną osobę.